*** มันจะดูถูกประชาชนคนไทยไปถึงไหน ..***

*** มันจะดูถูกประชาชนคนไทยไปถึงไหน ..***

ตามภาพครับ

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  5

9 ความเห็น

 
สมิงบ้านไร่

 • รัก
  8
 • ฮ่าฮ่า
  7
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  12
 
สมิงบ้านไร่
 • รัก
  7
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  3
 
สมิงบ้านไร่

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  3
 
สมิงบ้านไร่

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  10
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  7
 
สมิงบ้านไร่

 • รัก
  9
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  9
 • เศร้า
  5
 
สมิงบ้านไร่

พูดภาษาหมอ..คนเลยไม่ค่อยเข้าใจ

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  10
 
สมิงบ้านไร่
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  10
 
สมิงบ้านไร่

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  4
 
3 ส

ไอ้เห้ตู่โดตรตอแหล

โกรธแล้ว

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  6
 • เศร้า
  6