*** ทำไมคน..ไปสรงน้ำ กกต. โดยผ่านยูเอ็น น้อยมาก???? ทั้งๆที่ทั่วโลกเขารู้กันหมด ***

*** ทำไมคน..ไปสรงน้ำ กกต. โดยผ่านยูเอ็น น้อยมาก???? ทั้งๆที่ทั่วโลกเขารู้กันหมด ***

9 ความคิดเห็น

 
 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
ชญานุช

Cheers!!

 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห