ฮาบ่าฮู้..ฮาบ่าหัน..ว่าสู๋เขาได้ตี้ดินมาอย่างใด...ฮาบ่าอยากฮู้บ่าอยากฟัง..ประเด็นของฮาคือ...

ฮาบ่าฮู้..ฮาบ่าหัน..ว่าสู๋เขาได้ตี้ดินมาอย่างใด...ฮาบ่าอยากฮู้บ่าอยากฟัง..ประเด็นของฮาคือ...

ตี้ตั้ดหั้นมันเป๋นป่าสมบูรณ์....ฮู้ก่อ..เข้าใจ๋ก่อ...ว่าป่าสมบูรณ์ในเป๋นอย่างใด...

ต๋ามในฮูป...สภาพป่าสมบูรณ์...มันมาเป๋นอย่างตึงวันนี้สู๋เขาบ่ามีความฮู้สึกละอายแก่ใจ๋เลยกา

 oWZXGz9.jpg]

ก๋านตัดไม่ทำลายป่า...มันบ่าสมควร..บ่าว่าด้วยเหตุผลใดๆ...

ป่าควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อเป๋นมรดกของลูกของหลาน...ของชุมชน....ของประเทศ..

มันต้องกลับคืนไปเป๋นป่าอย่างเดิม โดยบ่ามีสิ่งก่อสร้างใดๆหลงเหลืออยู่ในบริเวณตี้สู๋เขาไปทำหื้อมัน “แหว่ง “ คนเมือง คนฮักป่า..ขอยืนยัน...ก๋านคัดค้านต่อต้าน..แบบบ่าเลิกบ่าหยุด...

งานนี้ขอโต้ดกลุ่มบริหารของศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ต๊ะอั้น...ตี้มีกำกึ้ดอยากได้ตี้ดินผืนนี้มาแป๋งบ้านหรูหื้อตั๋วเก่าอยู่....มันบ่าแฟร์กับท่านผู้พากษาที่อื่นๆทั่วประเทศต้องมามัวหมอง มาเป๋นจำเลยของสังคมไปตึงหมด....

แถมมาสร้างแผลเป๋น รอยด่างหื้อกับป่าดอยสุเทพเสียดแทงหัวใจ๋ของคนล้านนา...

หยุดเสีย...สู๋เขาก่อ..สูเขาต้องแก้...ถ้าบ่ามีปัญญาแก้...ก่อลาออกจากหน้าที่เหีย..

อย่าไปทำความลำบากใจ๋หื้อกับคนตี้บ่าฮู้บ่าหันในการกระทำของตั๋ว..บ่าว่าฝ่ายใด..

ป.ล. ขออนุญาตนำเอาข้อเขียนของคุณคำศรีดา ผู้ร่วมรณรงค์ต่อต้านในกลุ่มเครือข่ายฯ :

มาให้อ่านกันซึ่งผมเป็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง...
 
 
เชิญอ่านครับ...
 
ขอยืนยันในจุดยืนของกลุ่ม "ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ" ซึ่งมีมติเน้นการมีส่วนร่วมโดยไม่มีประเด็นการเมือง หรือการแบ่งแยกสีเสื้อ การเรี่ยไรเงิน หรือการปลุกระดม และใช้ความรุนแรงใดๆ และที่ผ่านมาในการจัดกิจกรรมพิธีบวชป่า มีการรวมตัวกันหลายเครือข่าย ภาพที่เห็นในวันนั้น มีความชัดเจนของทุกพลัง ทุกสี ที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียว 
เพื่อเรียกร้องในวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ "ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ" โดยไม่มีการจัดตั้งกลุ่มใดๆมาเพื่อร่วมเรียกร้อง นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการรวมคนไทยให้กลับมาอยู่ในจุดที่ไม่แบ่งแยกแต่ยินดีที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติร่วมกันค่ะ

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=9431
 
 
 
 

3 ความคิดเห็น

 
Shabby

ถ้ากฎหมาย บอกว่า

ที่ผืนนี้ เข้าอยู่อาศัยได้ ไม่เป็นความผิด

ก็ต้องแก้กฎหมาย

 
akausa

 o8j62px2mKbxCpS9fi1-o.jpg]

 ยังจำได้ ถึงคำของคนบ่เก่า นับแต่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ 

เมื่อ 80 ปีก่อน เขาเล่าว่า มีคำสาปแช่งไว้   

“ไอ้และอีตนใด บังอาจตัดโค่นต้นไม้ เข้ามารุกล้ำครอบครองที่บนดอยศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นส่วนตน 

จะประสบเคราะห์กรรม อยู่ไม่เป็นสุข จนตราบนานแสนนาน “

 
3 ส

ติดตามครับโอเคนะ