“เอไอเอส”จ่ายงวด2 ประมูลคลื่นอีก 1.09 หมื่นล้าน

“เอไอเอส”จ่ายงวด2 ประมูลคลื่นอีก 1.09 หมื่นล้าน

          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (12 ธ.ค. 60) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) บริษัทลูกของเอไอเอส ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตช ชุดที่ 2 คลื่นความถี่ 1725-1740 เมกะเฮิร์ตช คู่กับ 1820-1835 เมกะเฮิร์ตช ที่ราคาประมูล 40,986 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 2 จำนวน 10,246.50 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 717.255 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,963.755 ล้านบาท พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตช มามอบให้แก่สำนักงานกสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล โดยเงินค่าประมูลดังกล่าวสำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป และสำหรับการชำระเงินงวดที่ 3 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย จะครบกำหนดชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตชที่เหลือเป็นจำนวน 10,963.755 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 

          นายฐากรกล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตช ที่เอไอเอสประมูลได้นี้เป็นการประมูลชุดที่ 2 คลื่นความถี่ 1725-1740 เมกะเฮิร์ตช คู่กับ 1820-1835 เมกะเฮิร์ตช ที่ราคาประมูล 40,986 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตช ทำรายได้เข้ารัฐ 80,778 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 86,432.47 ล้านบาท) โดยการชำระเงินค่าประมูลจะแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดแรกชำระ 50% ของราคาที่ชนะการประมูล งวดที่ 2 ชำระ 25% และงวดที่ 3 ชำระอีก 25%

          นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอสมาชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตช ในนามเอดับบลิวเอ็น โดยในงวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 2 จำนวน 10,963.755 ล้านบาท หรือประมาณ 25% ตามที่สำนักงานกสทช. ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตช ในปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้เอไอเอสมีคลื่นความถี่ให้บริการรวมทั้งคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตช 1800 เมกะเฮิร์ตช และ 2100 เมกะเฮิร์ตช ครอบคลุมฐานลูกค้า 40 ล้านเลขหมายได้

Cr https://www.matichon.co.th/news/763898

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  5