ไฟไหม้ภูกระดึง แก้ด้วยเขื่อนและกระเช้า

ไฟไหม้ภูกระดึง แก้ด้วยเขื่อนและกระเช้า

ไฟไหม้ภูกระดึง แก้ด้วยเขื่อนและกระเช้า
  AREA แถลง ฉบับที่ 114/2563: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

            ท่านทราบหรือไม่ว่า เขื่อนและกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง คือทางออกที่ดีที่สุดของการป้องกันและแก้ไขไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ภูกระดึง

            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เกิดไฟไหม้บนภูกระดึงครั้งใหญ่ สร้างความเสียหายไปถึง 3,400 ไร่ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว <1> โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า “สาเหตุเกิดการจากการลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ป่า ซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์” <2> ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามผู้ประสานงานเครือข่าย “กระเช้าภูกระดึงเพื่อป่าและประชาชน” (www.facebook.com/PhukradungCable) ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นหากมีการสร้างเขื่อนและกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

            ดร.โสภณ เห็นว่าบริเวณภูกระดึง และพื้นที่โดยรอบควรสร้างอ่างเก็บน้ำไว้เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันไฟป่า คล้ายที่มีการก่อสร้างที่นครเซียะเหมินที่ ดร.โสภณ เคยไปบรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาเอกที่นั่น เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ไม่ให้ไหลลงไปโดยไร้ประโยชน์ในยามฝนตก และก็สามารถใช้ดับไฟป่า แก้ไขปัญหาฝนแล้งได้อีกด้วย  ถ้าในแต่ละบริเวณของภูกระดึงมีการก่อสร้างเช่นนี้ ก็จะมีน้ำเหลือเฟือไว้ดับไฟป่า

            นอกจากนี้หากมีกระเช้าไฟฟ้า ก็จะสามารถขนย้ายอุปกรณ์ดับไฟป่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วหากเกิดไฟป่าบนภูกระดึง นอกจากนี้การมีกระเช้ายังทำให้เกิดรายได้มหาศาล นำรายได้เหลานี้มาปลูกป่า มาป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า การเข้ามาหาของป่าอย่างผิดกฎหมาย หรือกระทั่งสามารถจ้างหน่วยลาดตระเวนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอในการสำรวจการตัดไม้ ทำลายป่า และเผาป่าได้อีกด้วย

สังเกตบนภูเขาในนครเซียะเหมิน มีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเต็มไปหมด ดัดแปลงธรรมชาติเพื่อมนุษยชาติ <3>

            ที่ผ่านมา ดร.โสภณ เคยสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่และพบว่า “ประชาชนถึงประมาณ 97% ต้องการให้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า ตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับตัวเลข 99% ที่ทางราชการสำรวจ อย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการบางส่วนที่เข้าใจว่าโครงการนี้จะเป็นการทำลายป่า โดยเฉพาะข้าราชการในส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ขอออกความเห็นและบางส่วนก็ไม่เห็นด้วย โดยรวมแล้ว ข้าราชการมีสัดส่วนที่เห็นด้วยถึง 80% อย่างไรก็ตามจำนวนข้าราชการมีเพียงส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ดังนั้นสัดส่วนโดยรวมของผู้เห็นด้วยกับกระเช้าไฟฟ้าจึงยังสูงมากเกือบ 100% เช่นเดิม” <4>

            สร้างเขื่อน สร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเถอะ  ดีต่อใจของสัตว์ป่า ป่าไม้และประชาชน

อ้างอิง
<1> ไฟไหม้ป่าภูกระดึง เสียหายกว่า 3,400 ไร่ หนักสุดในรอบ 40 ปี https://www.mcot.net/viewtna/5e4b2f9ae3f8e40af8419fe7
<2> นาทีช่วย "กวางป่า" หนีไฟภูกระดึง -ประสาน ฮ.ทหาร ขนอุปกรณ์ https://news.thaipbs.or.th/content/289031
<3> เรียนรู้จากนครเซียะเหมิน. https://bit.ly/39Pc4fO
<4> จดหมายถึงนายกฯ ขอให้สร้างกระเช้าภูกระดึง. https://bit.ly/1povC3l

 

 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

 • รัก
  7
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  4