เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

 

http://money.kapook.com/view127935.html

 

เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

 

พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ระบุชัด ห้ามคนมีสีรับจ๊อบทวงหนี้เด็ดขาด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เริ่มบังคับใช้วันที่ 2 กันยายนนี้

          ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ หากพิจารณา พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 จะพบว่า มีสาระสำคัญที่บรรดาเจ้าหนี้ และลูกหนี้ ควรจดจำให้ดี ดังนี้

เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

          ตามมาตรา 5 ระบุไว้ว่า บุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน

          ตามมาตรา 8 ระบุไว้ว่า ในการทวงถามหนี้นั้น ห้ามทวงกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ลูกหนี้ระบุไว้

          ตาม มาตรา 9 ระบุไว้ว่า การติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ไปยังบุคคล สามารถติดต่อได้ในเวลา 08.00-20.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และวันหยุดราชการสามารถติดต่อตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

          ตาม มาตรา 11 ระบุไว้ว่า ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือการกระทําอื่นใดที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น

เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

          ตามมาตรา 13 ระบุไว้ว่า ห้าม ผู้ทวงถามหนี้กระทําการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ อาทิ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

          ตามมาตรา 14 ระบุไว้ว่า ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ ไปทวงถามหนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง

เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

 

เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

          ตาม มาตรา 39 ระบุไว้ว่า หากมีบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ไปจดทะเบียน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ตาม มาตรา 40 ระบุไว้ว่า ในกรณีที่เป็นเรื่องการทวงหนี้อันเป็นเท็จ จะระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ตามมาตรา 42 ระบุไว้ว่า หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิด จะระวางโทษไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เปิดสาระสำคัญ พ.ร.บ.ทวงหนี้ 2558 ลูกหนี้ต้องดู-เจ้าหนี้ต้องรู้ !

          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาพันธ์ผู้บริหารหนี้สถาบันการเงิน แห่งประเทศไทย จัดสัมมนากฎหมายใหม่ "ทวงหนี้อย่างไร...ไม่ติดคุก" ที่ห้องประชุมทองใหญ่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ ภายในงาน นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความฯ กล่าวว่า พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นการให้ความคุ้มครองประชาชน ที่เป็นลูกหนี้ ไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนจากการทวงหนี้ทั้งนอกระบบและในระบบ ทั้งยังเป็นการคุ้มครองผู้ค้ำประกัน รวมถึงการป้องปรามการทวงถามหนี้ที่เกินความเป็นจริง โดยเฉพาะการข่มขู่ หรือการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้นอกระบบอีกด้วย

          อย่าง ไรก็ดี เมื่อ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้บรรดาข้าราชการอาทิ ทหาร รวมถึงตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ไม่สามารถรับงานติดตามทวงหนี้ได้อีกต่อไป เพราะถือว่า เป็นการขัดต่อกฎหมายฉบับนี้ หากใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกถึง 5 ปี ปรับถึง 5 แสนบาท

***หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 10.52 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา , เฟซบุ๊ก สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ,เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


2ความคิดเห็น
  • SO

    01 ก.ย. 2015 - 02:31

    That is why International Investors PULL their money out!!!  They will not get their money back because of Thai laws and since their money is in Thailand, it subjects to Thai laws!!!

     

    Do not blame anything else wxcept Thai UnJustice System.


Loading...