มาติดอาวุธความรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินกัน

มาติดอาวุธความรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินกัน

            เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) ได้จัดทำ FB Live เกี่ยวกับความสำคัญในการมีความรู้การประเมินค่าทรัพย์สิน พร้อมกับนำเสนอถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และหลักการประเมินค่าทรัพย์สิน รวมทั้งการนำความรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินไปใช้เพื่อการลงทุนและการเป็นที่ปรึกษาและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

            มาชม FB Live ความรู้นี้ได้ที่นี่:

 

\***/yoyo_17\***/มาติดอาวุธความรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สินกัน\***/yoyo_17\***/

Live เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 4)

(part1)
https://www.trebs.ac.th/valuation-live/

Live เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 4)

(part2)

https://www.trebs.ac.th/valuation-live/

Live:เทคนิคการประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (ครั้งที่ 4)

https://www.youtube.com/watch?v=xJJYNrh7RkI

 
 
 
 
 
 

 

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  8
คุณรู้สึก ฮ่าฮ่า