ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา นวัตกรรมและวิจัย (อว.) บรรยายพิเศษ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา นวัตกรรมและวิจัย (อว.) บรรยายพิเศษ

          รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา นวัตกรรมและวิจัย (อว.) บรรยายพิเศษ เรื่อง เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Organization : Government & Private)  ให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 83 คน ที่เข้า อบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่3 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในวันเสาร์ที่7 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 -10.30 น. พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  (อพวช.) คลองห้า
จ.ปทุมธานี

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  5