ประเมินภาวะตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด

ประเมินภาวะตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด

ประเมินภาวะตลาดที่อยู่อาศัยล่าสุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 116/2563: วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

            ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง โอกาสจะเกิดวิกฤติมีมากน้อยเพียงใด อนาคตจะไปทางไหนดี

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์
เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะศูนย์ข้อมูลแห่งแรกตั้งแต่ปี 2537 และถือว่าเป็นกลางที่สุดเพราะไม่มีนักพัฒนาที่ดินนั่งอยู่ในบอร์ดเลย ให้ตัวเลขที่น่าสนใจต่อตลาดที่อยู่อาศัยในขณะนี้ ดังนี้:

            118,975 หน่วยของที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวในปี 2562
            99,862 หน่วยของที่อยู่อาศัยที่ขายได้ในปี 2562
            218,881 หน่วยของที่อยู่อาศัยที่เหลือจากปี 2562 และเข้ามาขายในปี 2563

            ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เป็นจำนวนมาก โดยมีจำนวนหน่วยที่เปิดใหม่ทั้งหมดถึง 118,975 หน่วย ทั้งนี้รวมทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดปีหนึ่ง แต่ก็ยังน้อยกว่าปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 5% ทั้งนี้เป็นไปตามการปรับตัวของตลาดที่กำลังซื้อลดลงตามลำดับ

            99,862 หน่วย  คือจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยทุกประเภทตั้งแต่บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย ที่ขายได้ในปี 2562 ทั้งปี  ที่ศูนย์ข้อมูลฯ สามารถประเมินจำนวนหน่วยขายได้ก็เพราะศูนย์ข้อมูลฯ ได้สำรวจภาวะตลาดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  จำนวนที่ขายได้นี้น้อยกว่าในปี 2561 ถึง 5%  ในการนี้แสดงว่าอัตราการดูดซับที่อยู่อาศัยในปี 2562 น้อยกว่าการเปิดตัว  แสดงถึงการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัย 

            218,975 หน่วยคือจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่เหลือขายในปี 2562 และส่งต่อเข้ามาขายในปี 2563  ที่อยู่อาศัยกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าขายไม่ออก แต่ ณ วันที่สำรวจยังไม่มีผู้ซื้อด้วยสาเหตุนานาประการ เช่น เพิ่งเปิดตัวไม่นาน เป็นต้น  หากพิจารณาว่าอัตราการขายเป็นปีละ 100,000 หน่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เราต้อใช้เวลาเกือบ 2 ปีจึงจะขายที่อยู่อาศัยได้หมดโดยไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ  เลย  แต่ในความเป็นจริง การเปิดตัวโครงการใหม่ๆ มีอยุ่ทั่วไป

            ดังนั้นโดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยใน 2563 คงชะลอตัวลงกว่าแต่เดิมอีก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเอาเสียเลย ทุกฝ่ายจึงต้องไม่ประมาท

 

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

 • รัก
  25
 • ฮ่าฮ่า
  23
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  15