ดร.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีม.รามคำแหง ปอดติดเชื้อเสียชีวิต

ดร.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีม.รามคำแหง ปอดติดเชื้อเสียชีวิต

ดร.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีม.รามคำแหง ปอดติดเชื้อเสียชีวิต

 
 
 
 
 
 
เคาะแล้ว 5 รายชื่อว่าที่ กกต. “ฐากร-ประชา”ตามคาด ฮือฮา หน.สนง.กฎหมาย ก็มา