ชลิต อินดัสทรีฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ชลิต อินดัสทรีฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน

          นายชวิศ ยงเห็นเจริญ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP” พร้อมด้วย นางสุชญา ยงเห็นเจริญ (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร นำทีมพนักงานจัดกิจกรรม Team Building พัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร เสริมสร้างความสามัคคี พัฒนาความคิดให้เกิดเรียนรู้การแก้ไขปัญหากันเป็นกลุ่ม ช่วยสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท เมื่อเร็วๆนี้

จากซ้าย: 1.นางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ 2.นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ 3. นางสุชญา ยงเห็นเจริญ 4.นายชวิศ ยงเห็นเจริญ 5.นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ 6.นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ และ 7.นางสาวนิธินันท์ เปรมพุฒิพันธ์

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  3