ขุดบาดาลบ่อละ 1 ล้านบาท ทุจริตไหม

ขุดบาดาลบ่อละ 1 ล้านบาท ทุจริตไหม

ขุดบาดาลบ่อละ 1 ล้านบาท ทุจริตไหม
  AREA แถลง ฉบับที่ 124/2563: วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 sopon@area.co.th 

            ตามที่ทางราชการชี้แจงว่า บ่อบาดาลที่ขุดนั้นบ่อละ 1 ล้านบาท ไม่ใช่ 6 ล้านบาท  แต่การขุดบ่อบาดาลบ่อละ 1 ล้านบาทนั้น แพงเกินไปไหม ถือเป็นการทุจริตหรือไม่

            เมื่อเร็วๆ นี้ นางนฤมล ภิญโญนวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “มีการขุดเจาะบ่อบาดาล 1,103 บ่อ . . . ตามมาตรฐานราคากลางจะอยู่บ่อละ 1 ล้านบาทเศษ” <1> และอธิบดีกรมน้ำบาดาลยังกล่าวว่า “มีจำนวนบ่อรวมกันทั้งสิ้น 1,103 บ่อ งบประมาณที่ได้รับ 1,301 ล้านบาท (เฉลี่ยบ่อละ 1.2 ล้านบาท) โดยเป็นการขุดบ่อบาดาลที่มีความลึกมากกว่า 100 เมตร และในบางบ่อมีความลึกมากกว่า 350 เมตร แต่ละบ่อผลิตน้ำได้เดือนละ 53,760 ลูกบาศก์เมตร โดยมีขนาดบ่อบาดาล ตั้งแต่ขนาด 6 นิ้ว 8 นิ้ว และ 10 นิ้ว” <2>

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.trebs.ac.th) จึงได้ค้นหาข้อมูลเบื้องต้นได้ข้อมูลดังนี้:
            1. “นายทนงศักดิ์ ท้าวนอก อายุ 44 ปี ชาวนาบ้านดอนแปะ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ (นครราชสีมา) . . . ลงทุนว่าจ้างช่างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล มาขุดเจาะบ่อน้ำในนาข้าว ของตนเองเพื่อสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าว . . . โดยว่าจ้างช่างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ่อละ 18,000 บาท ลึก 60 เมตร <3>
            2. “(อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ) “ราคาค่าจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมปั๊มสูบน้ำ อยู่ที่บ่อละ 15,000-20,000 บาทแล้วแต่ความลึก แต่ถ้าเจาะบ่อบาดาลวางท่อขนาด 4 นิ้ว แบบไม่มีปั๊มน้ำราคาก็ลงมาอยู่ที่ 7-8,000 บาท . . . บ่อบาดาลจะมีความลึกประมาณ 30-60 เมตร จะใช้เวลาขุดแค่วันเดียวก็เสร็จ” <4>
            3. “(อ.เมือง จ.สุรินทร์) ช่วงนี้ประชาชนในเขตเมือง เริ่มพากันเจาะบาดาลช่วยตัวเองกันมากขึ้น ซึ่งผู้รับเจาะบาดาลมีหลายเจ้า สำหรับตนเองช่วงนี้เริ่มมีงานเจาะมากขึ้น เพราะคนในเมืองเริ่มขาดแคลนน้ำจากประปาที่ไม่ไหล ตนรับเจาะราคาบ่อละ 4,500 บาท พร้อมติดตั้ง ส่วนปั้มน้ำให้เจ้าของบ้านไปซื้อเองมีหลายราคาให้เลือก โดยเจาะบ่อบาดาลแต่ละครั้ง มีความลึกประมาณ 25-30 เมตรขึ้น” <5>
            4. ราคากลาง 150,000 บาท ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 27 มกราคม 2560 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว  ลึก 98 เมตร <6>
            5. ราคากลาง 150,000 บาท ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 21 กรกฎาคม 2559 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว  ลึก 100 เมตร  <7> และมีอีกหลายโครงการในพื้นที่นี้ที่ราคาพอๆ กัน
            6. ราคากลาง 232,500 บาทต่อบ่อ (2 บ่อ) ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 30 พฤษภาคม 2561 เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม.  ลึก 80 เมตร  พร้อมเครื่องสูบ มาตรวัด ป้าย <8>
            7. ราคากลาง 141,000 บาท อบต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 6 มีนาคม 2561 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ลึก 92 เมตร  <9>
            8. งบประมาณ 542,000 บาท บ่อบาดาล หมู่ 4 บ.แม่ข้อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ลึก 150 เมตร พร้อมปั้มสูบน้ำ 3 แรง 1 เฟส จำนวน 2 เครื่อง และอุปกรณ์ระบบ <10>
            9. “องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู (ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา) มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ย 150 เมตร หมู่ที่ 4 ราคากลาง 588,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)” <11>
            10. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1,167,658.73 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า ขุดบ่อบาดาลความลึกไม่น้อยกว่า 360 เมตร ที่หมู่ที่ 3 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร <12>

            จากข้อมูลทั้งหมดนี้มีเพียงรายการที่ 10 ที่ขุดลึกไม่น้อยกว่า 360 เมตรที่ใช้เงิน 1.168 ล้านบาท แต่นั่นเป็นราคาเมื่อ 4 ปีก่อน ดังนั้นราคาปัจจุบันจึงเพิ่มขึ้นปีละ 3% เป็นเงิน 1,314,210 บาท  ส่วนที่มีความลึก 150 เมตรโดยเฉลี่ยก็เป็นเงินบ่อละ 565,000 (เฉลี่ยรายการที่ 8 และ 9)  หากสมมติว่ามี 40 บ่อ (ตีความจากคำว่า “บางบ่อ” ตามคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมน้ำบาดาล) ที่ใช้งบประมาณ 1,314,210 บาท และที่เหลือ (1,063 บ่อ) ที่ใช้เงิน 565,000 บาทต่อบ่อ ก็จะเป็นเงินงบประมาณ  653 ล้านบาท (เฉลี่ยบ่อละ 592,169 บาท) ต่ำกว่าที่ทางราชการประกาศไว้ที่ 1,301 ล้านบาท (เฉลี่ยบ่อละ 1.2 ล้านบาท) ราวครึ่งต่อครึ่ง หรือราคาในครั้งนี้มากกว่าราคาประมูลของราชการทั่วไปถึง 1 เท่าตัว

            ข้อนี้ทางราชการพึงให้ความสนใจแจกแจงรายละเอียดเป็นพิเศษ คำชี้แจงของโฆษกรัฐบาลและอธิบดีกรมน้ำบาดาลยังไม่ชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้  รัฐบาลจึงควรมีข้อมูลที่แน่หนาและพิสูจน์ได้มากกว่านี้

อ้างอิง
<1> โพสต์ทูเดย์ 17 มกราคม 2563. รัฐบาลสั่งดำเนินคดีคนเผยแพร่ข้อมูลเท็จปมขุดบาดาล 500 บ่องบ3,079ล้าน https://www.posttoday.com/politic/news/611994
<2> สยามรัฐ 17 มกราคม 2563. "อธิบดีกรมน้ำบาดาล" แจงชัด! ขุดบ่อบาดาลไม่แพงเกินจริง https://siamrath.co.th/n/127226
<3> INN News. 14 สิงหาคม 2562. ทนภัยแล้งไม่ไหวจ้างช่างขุดบ่อน้ำบาดาล https://www.innnews.co.th/regional-news/news_463734/
<4> มติชน 11 กุมภาพันธ์ 2559. บึงกาฬแล้งแหล่งน้ำ รับจ้างขุดหาน้ำบาดาลกลายเป็นอาชีพกำไรงาม สูงสุดถึง 2 หมื่นบาท https://www.matichon.co.th/local/news_33212
<5> คมชัดลึก. 23 กรกฎาคม 2562. เจาะบาดาลงานพุ่งรับบ่อละ 4,500 บาท. https://www.komchadluek.net/news/local/380753
<6> โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 (หน้าสวนนายบุญเกิด คำสิงห์) บ้านสหกรณ์แปลงสอง ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27/1/2560 https://bit.ly/388sKOS
<7> โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านแพะพัฒนา วันที่ 21/07/2559 https://bit.ly/39i7aaK
<8> ราคากลางจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร http://mukdahan.mnre.go.th/th/news/detail/17859
<9> อบต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร https://bit.ly/389VUxk
<10> หนังสือราชการจากจังหวัดเชียงใหม่ http://www.chiangmailocal.go.th/webmaster/20171222_0023-1-50710.pdf
<11> อบต.ควนรู http://www.khuanru.go.th/news/detail/89717/data.html
<12> โปรดดู https://bit.ly/2H9kKBi

 

 
 
 
 
 
 ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

 • รัก
  9
 • ฮ่าฮ่า
  12
 • ว้าว
  18
 • เศร้า
  14