หลักสูตร: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด

หลักสูตร: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด


RE142: การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด เป็นสูตรที่สอนเกี่ยวกับการบริหารโครงการบ้านจัดสรร หรืออาคารชุด รวมไปถึงการจัดทำกองทุน, งบประมาณต่างๆ, การโอนทรัพย์ส่วนกลาง, ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และที่สำคัญเลย เราจะนำรวบรวมปัญหา และอุปสรรค ที่มักพบในการบริหารโครงการบ้านจัดสรร/อาคารชุด มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้คำแนะนำ หรือเป็นแนวทางในการแก้ไข กับผู้เข้าอบรมด้วยวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 เวลา 08:30-17:00 น.

รายละเอียดการอบรมสามารถดูได้ที่https://www.trebs.ac.th/re142

หัวข้อการอบรม:  

·         การกำหนดอัตราเงินกองกลางกับข้อกำหนดกฎหมาย

·         การคำนวณจำนวนเงินกองทุน

·         นักพัฒนาที่ดินกับสถานะในการทำสัญญาเก็บเงินกองทุนนิติบุคคล

·         การออกเอกสารรับเงินและการเก็บรักษาเงินกองกลาง

·         การบริหารกองทุน

·         กองทุนมีกี่ประเภท

·         การกำหนดอัตราส่วนกลาง / อัตราส่วนกรรมสิทธิ์

·         การตั้งกองทุนนิติบุคคล / การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านจัดสรร

·         การจัดทำงบประมาณในการบริหาร

·         การกำหนดอัตราส่วนกลาง การกำกับและเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

·         ข้อกฎหมายกับการโอนทรัพย์สินเป็นส่วนกลาง

·         ทรัพย์สินใดบ้างที่ควรโอนเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ประโยชน์ของการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

·         การดูแลรักษาสภาพทรัพย์ก่อนการโอน

·         สาธารณูปโภค-การบริหารสาธารณะกับการโอนทรัพย์เป็นส่วนกลาง

·         ระเบียบข้อกฎหมายด้านงานบริหารงานนิติบุคคล ที่นักพัฒนาที่ดินควรรู้

·         พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มาตรฐานต่าง ๆ

·         การบริหารจัดการ

·         บ้านกับการค้ำประกันโครงสร้าง และการค้ำประกันส่วนประกอบ

·         การบริหารงานนิติบุคคลกับการบริหารหลังการขาย

·         ระบบสาธารณูปโภค

·         นิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ข้อปฏิบัติในการพักอาศัย สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

·         บทกำหนดโทษการต่อเติม ตกแต่ง การใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

·         ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษาการจัดตั้งนิติบุคคลและแนวทางแก้ไข

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: www.trebs.ac.th/re142

หากที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่:Line ID : @trebs1 (มี @ ด้วยนะครับ) หรือ โทร02.295.2294 ต่อ 114

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2