งานเสวนาฟรี เรื่อง มาตรฐานประเมินค่าฯ Cap Rate ค่าก่อสร้าง ต้นไม้มีค่า

งานเสวนาฟรี เรื่อง มาตรฐานประเมินค่าฯ Cap Rate ค่าก่อสร้าง ต้นไม้มีค่า


มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำสรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ และสรุปราคาค่าก่อสร้างอาคารใหม่ปี พ.ศ.2561 เสร็จแล้วจะได้นำเสนอโดยการจัดการเสวนาครั้งนี้ พร้อมด้วยการนำเสนอการประเมินมูลค่าต้นไม้ และ ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน และผู้สนใจทั่วไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

จัดเสวนาฟรีวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 12:30-17:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

กำหนดการ

12:30      ลงทะเบียน

13:00      เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

13:15      โครงการจัดทำอัตราผลตอบแทนลงทุน+ราคาค่าก่อสร้างล่าสุด สำหรับธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ โกดัง  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

13:30      สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ พ.ศ.2561 อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/

14:30      สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 4/2561 อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล ประธานคณะทำงานราคาค่าก่อสร้างอาคาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

14:45      พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:00      การประเมินมูลค่าต้นไม้  ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16:00      การประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญา: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินมูลค่า และ แนวทางการใช้ประโยชน์  อ.นิศาชล ศศนันท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

17:00      สรุปและปิดการเสวนา

ลงทะเบียน :  https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php


Tag : เสวนาฟรี , นักลงทุน, อัตราผลตอบแทน ,ค่าก่อสร้าง, ประเมินค่าฯ Cap Rate , ประเมินค่าทรัพย์สิน,ลงทุนอสังหาริมทรัพย์

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0