“รพ.สวนผึ้ง” สนองนโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาแนวทาง Smart Hospital

“รพ.สวนผึ้ง” สนองนโยบาย Thailand 4.0 พัฒนาแนวทาง Smart Hospital

          นายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง รับนโยบาย Thailand 4.0 ให้โรงพยาบาลมีความทันสมัย และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดขั้นตอนบริการ –ระยะเวลารอและลดความแออัด โดยนำนวัตกรรมใหม่ “LaboLink Smart OPD”  คือ เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติ คนไข้สามารถทำเองได้ ค่าที่วัดได้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลโดยอัตโนมัติ ผ่าน Labolink Box ทำให้การจัดการหน้าห้องตรวจรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้  ได้ทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คือระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ การนัดหมายการตรวจและแจ้งคิวผ่านจอภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาลงสู่แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ การให้ข้อมูลด้านการใช้ยาแก่ผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชั่น RDU ใช้โปรแกรม ThaiCOC ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกลับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนดูแลต่อเนื่อง ลดการเจ็บป่วยซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาลผ่านระบบ Line Official เป็นต้น  ณ โรงพยาบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆนี้

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  14