ให้บัตร ktc proud ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ

ให้บัตร ktc proud ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงิน” เป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้ชีวิตของคนเรา แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ปัจจัยสี่ของการดำรงชีพของมนุษย์ก็ตาม แต่ในชีวิตประจำวันเราใช้เงินเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเรา ขณะเดียวกันเรายังต้องใชจ่ายเงินเพื่อดูแลคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเราด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้เราต้องหาตัวช่วยอย่าง ktc proud ได้เลย
 
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง?
 
โดยเงินในชีวิตประจำวันของเราแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบแรก คือ “เงินรายรับ” หมายถึง รายได้หรือค่าตอบแทนที่เราได้รับจากการทำงาน การลงมือปฏิบัติ หรืออาจะมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้ อาจจะได้มาเป็นรายวัน รายเดือน เป็นงวดก็ตาม แบบที่สองคือ “เงินรายจ่าย” เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราเพื่อแลกกับการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังอาจมีรายจ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเลี้ยงชีพชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง รายจ่ายที่เป็นรายจ่ายฉุกเฉิน เช่น รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล, การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รถยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียหายชำรุด เป็นต้น
 
นอกจากนี้อาจมีรายจ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้สินนอกระบบ ก็นับว่าเป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายออกไปทุกเดือนเพื่อไม่ให้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงยิ่งขึ้นไปอีก แม้กระทั่งรายจ่ายที่ตอบสนองความต้องการอื่นๆ เช่น การซื้อสินค้าที่เราสนใจหรืออยากได้ เช่น เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า แว่นตา กระเป๋า รองเท้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ gadget ต่างๆ หรือบริการที่เพิ่มความสะดวกสบาย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม บางครั้งรายรับที่เราได้มาในแต่ละครั้งนั้นอาจไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่จำเป็นหรือต้องการเงินนำไปซื้อสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้เงินอย่างทันท่วงที
 
 
จะเห็นได้ว่า รายจ่ายในชีวิตประจำวันของเรามีมากมายอยู่หลายอย่าง สิ่งที่ต้องพึ่งระวังมากที่สุดคือ “การใช้รายจ่ายอย่างเกินตัว” ซึ่งหลายคนอาจใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลินจนคำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นเราจึงต้อตระหนักถึงการใช้จ่ายของเราเพื่อที่จะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ โดยการสังเกตถึง “สัญญาณ” ของการใช้จ่ายเกินตัว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยในระดับแรกเป็นสัญญาณขั้นต้นถึงการบ่งบอกว่ารายจ่ายเริ่มมากเกินตัว ภาวะเงินเริ่มฝืด รายจ่ายประจำถูกดึงเอาไปใช้กับรายจ่ายพิเศษแต่ยังไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมากนัก ระดับที่สอง เป็นภาวะเริ่มไม่สามารถหาเงินมาจ่ายชำระสินค้าและบริการ มีการค้างชำระเป็นหนี้สิ้น ระดับที่สาม ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนื่องจาก เงินหมดไปกับรายจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นที่แทรกเข้ามาในชีวิตประจำวัน ไม่สามารถหมุนเงินจากส่วนอื่นๆมาใช้ทดแทนได้
 
 
ด้วยเหตุนี้ การมีรายรับที่อาจไม่เพียงพอต่อความจำเป็นและความต้องการของรายจ่าย ดังนั้นวันนี้เราจึงขอเสนอ บัตร ktc proud จาก ธนาคารกรุงไทย มาเป็นทางเลือกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยต่อความต้องการใช้เงินของคุณ ด้วยคุณลักษณะเด่นของ สินเชื่อ ktc proud เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปสามารถสมัครสินเชื่อได้ โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อเป็นจำนวนถึง 5 เท่าของเงินเดือน (อนุมติวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท) และสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด 24 เดือน (2 ปี) ภายใต้เงื่อนไขการชำระขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดที่เรียกเก็บ (แต่ไม่ต่ำกว่า300 บาท) นับว่าเป็นสินเชื่อที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน นอกเหนือจากรายจ่ายในชีวิตประจำวันและตอบสนองกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการได้อย่างทันท่วงที

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rabbitfinance.com/cash-card/ktc-proud

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0