แจกสิ่งของช่วยชุมชนแออัด

แจกสิ่งของช่วยชุมชนแออัด

            ดร.โสภณ ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน ร่วมแจกสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในชุมชนแออัดโดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย
            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน ช่วยเหลือคนเร่ร่อน โดยในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิอิสรชนและคณะแจกของที่ชุมชนคลองส้มป่อยโดยเป็นการทำงานเชิงรุกที่จะไม่ออกมาเร่ร่อน ถือเป็นการทำงานเชิงป้องกัน ทั้งนี้มูลนิธิขอขอบคุณ บจก.บริษัท มิสลิลลี่ โดย คุณเรวัติ จินดาพล ช่วยสนับสนุน ถุงยังชีพมูลค่า 45,000 บาท ขอขอบคุณเครือข่ายคนรุ่นใหม่ “หัวคิดใจทำ” น้องๆ นิสิตสังคมวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ และครอบครัวอัศวินวินิจกุล ที่ลงชุมชนด้วยกัน
            ท่านใดสนใจร่วมทำบุญ โปรดติดต่อ มูลนิธิอิสรชน โทรศัพท์ 086-687-0902 อีเมล์ : jasminjaja5@gmail.com คุณอัจฉรา สรวารี เลขาธิการมูลนิธิ

 • รัก
  45
 • ฮ่าฮ่า
  25
 • ว้าว
  39
 • เศร้า
  33