ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 54 เท่าในรอบ 33 ปี

ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 54 เท่าในรอบ 33 ปี

 ในวันนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มี Facebook Live เรื่อง ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 54 เท่าในรอบ 33 ปี

ดูวิดิโอ fb Live คลิกที่ลิงค์นี้: https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1681671328612113/

ดูวิดิโอ Youtube คลิก: https://youtu.be/pLl7ln2JKgs

ในรอบ 33 ปี (2528 ถึง 2561) ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 54 เท่า ทั้งนี้เพราะกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของไทย

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ได้เปิดเผยผลการสำรวจราคาที่ดินล่าสุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นผลการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์ฯ มาตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2561 หรือ 33 ปีต่อเนื่อง โดยถือเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวที่ดำเนินการต่อเนื่องที่สุดในประเทศไทย และมีความเป็นกลางเป็นที่สุด เพราะไม่มีผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินรายใหญ่นั่งเป็นกรรมการในศูนย์ฯ

ในช่วง พ.ศ.2528 ถึง 2561 มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยได้รวบรวมไว้  โดยจะสังเกตได้ว่า

            ระยะที่ 1: ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2528-2534

            ระยะที่ 2: ราคาที่ดินชะลอตัวในช่วง พศ.2535-2539

            ระยะที่ 3: ราคาที่ดินก็ตกต่ำลงในช่วงปี 2540-2542

            ระยะที่ 4: ราคาที่ดินกลับฟื้นตัวอีกในช่วงปี 2543-2548

            ระยะที่ 5: จนมาฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2553 ต่อเนื่องถึงปี 2556 และชะลอตัวในปี 2557-2560

            ระยะที่ 6: ปี 2561 ราคาที่ดินดูเพิ่มขึ้น แต่สาเหตุเพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้า ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจดี

ที่มา : http://bit.ly/2Lx19is

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  9
 • ขำขำ
  12
 • เศร้า
  6