มาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

มาเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน

      ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ซื้อบ้าน เพื่อช่วยเหลือให้ความรู้กันในระหว่างผู้ซื้อบ้านและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินและคนซื้อบ้านเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม
           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (https://www.thaihomebuyers.org) ได้จัดประชุมสมาคมครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานของสมาคมผู้ซื้อบ้าน ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผนการสนับสนุนผู้ซื้อบ้าน ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านและเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกับนักพัฒนาที่ดิน จะได้สร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแบบ Win Win.

      คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วย
           ดร.โสภณ พรโชคชัย                       นายกสมาคม
           คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ                     อุปนายกสมาคม
           คุณวิญญู วรัญญู                            อุปนายกสมาคม
           ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์     อุปนายกสมาคม
           คุณจรรยาแพทย์ ชลิตาภรณ์             กรรมการ
           คุณณรงค์พล เสนาะดนตรี               กรรมการ
           คุณวิเชียร อัศรัสกร                         กรรมการ
           คุณวีณา อุปัทยา                            กรรมการ
           คุณวินัย เฮ้งเจริญ                          กรรมการ
           คุณอริยาภรณ์ ทิมนาค                    กรรมการ
           คุณวีรยุทธณ์ พิทักษ์ธนางกูร           กรรมการ
           คุณวรรณา พูนปาน                         กรรมการและเหรัญญิก
           อ.อติณัช ชาญบรรยง                     กรรมการและปฏิคม
           คุณวิไลพรรณ หลวงยา                    กรรมการและประชาสัมพันธ์
           คุณนงลักษณ์ จตุเทน                      กรรมการและเลขานุการ

สมาคม : https://www.thaihomebuyers.org/th/member.php

 

Fanpage Facebook สมาคมผู้ซื้อบ้าน : https://www.facebook.com/Thai.Home.Buyers/

 • รัก
  50
 • ฮ่าฮ่า
  35
 • ว้าว
  31
 • เศร้า
  41