การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

การบริหารงานก่อสร้าง (แนวราบ-แนวสูง)

การบริหารงานก่อสร้างแนวราบ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง เพื่อการเจรจากับผู้รับเหมา และการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกันในการจ่ายเงินค่า ก่อสร้างแต่ละงวด ที่สอนโดยวิศวกรผู้บริหารงานก่อสร้างที่เชี่ยวชาญ สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.trebs.ac.th/re171

หัวข้อการอบรม:  

. องค์รวมของงานก่อสร้างโครงการ: กระบวนการก่อสร้าง สัดส่วนงานก่อสร้าง และวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงการ 

. การคำนวณต้นทุนค่าก่อสร้าง: ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน เช่น งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบภายใน งานตกแต่งภายใน 

. การประกวดราคา ประเภทสัญญา และการทำสัญญาการก่อสร้าง: กระบวนการประกวดราคา ช่วงเวลา การจัดหารผู้รับเหมา ประเภทของสัญญา องค์ประกอบของสัญญา ตัวอย่างสัญญา การเลือกใช้สัญญาการก่อสร้าง ข้อพึงระวังในการทำสัญญา 

. Construction Management การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง: การบริหารงบประมาณ การควบคุมราคา - เวลาและการรายงานผล

. การประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง: การตรวจงวดงานก่อสร้างเพื่อชำระงวดงาน ประเภทและวิธีชำระเงิน การรับประกันงานก่อสร้าง รูปแบบการประเมินผล ขั้นตอนการประเมินผล แบบฟอร์มรายงาน วิธีการเขียนรายงาน แนวทางการตรวจสอบรายงาน

. การพิจารณาจ่ายเงินงวดการก่อสร้างของสถาบันการเงิน: เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินค่าก่อสร้างในแต่ละงวดของสถาบันการเงิน

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่: www.trebs.ac.th/re171

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
โทร
: 02-295-2294 ต่อ 114 หรือทาง Line: @trebs1 (มี @ ด้วยนะครับ)

 

Tags: บริหารงานก่อสร้าง, ราคาค่าก่อสร้าง, สัญญาก่อสร้าง, ก่อสร้าง, ก่อสร้างแนวราบ แนวสูง

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  10
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  11

1 ความคิดเห็น

 
619

หรือจะเรียกว่า BOQ  ก็ได้นะค่าวัสดุ แรงงานในแต่ละงวดในการก่อสร้าง

มีเยอะครับในยุคนี้ที่บ้านสร้างแล้วเสร็จผู้ซื้อให้วิศกรโยธา ไฟฟ้าเข้าไปตรวจ

ผมนึกแล้วก็ขำครับไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านปัญญาอ่อนหรือป่องตืนกันนะ 

การตรวจนั้นจะต้องทำการตรวจเป็นงวดงาน ไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วนะ

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  8
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  15