กอบโกยกันพอแล้วรึ ? ถึงอยากจะมาคิดปรองดอง....แต่ถ้าทำอย่างนี้ได้..ผมเอาด้วย..

คือผมพอจะมองออกถึงความปรองดองแห่งชาติแระ...ถ้า....ถ้านะ.....

 

ถ้าคนใต้และคนดีแห่งเมืองกรุง...พากันไปไล่ “ปายุด “ ให้ออกไปเสีย...

 

 

ผมจะยอมเสียเงินเสียเวลานั่งรถเข้าเมืองกรุง...ไปร่วมขบวนไล่ด้วย...

 

ถึงตรงนี้ก็อยากจะเอาคำถามที่คุณนพคล ปัทมะ ตั้งคำถามไว้ให้อ่านกันก่อน..