"ทศพิธราชธรรม" หลักปฏิบัติ 10 ประการ

วันนี้ฝนตกหนักแต่เมื่อคืน..เพิ่งมาซาเม็ดเอาตอนเช้า...สายบ่ายถึงมีแดด...

รู้สึกเซ็งๆยังไงก็ไม่รู้....ก็เลยท่องเน็ตไปเรื่อย...ไปอ่านเจอนี่...