จากทีมงาน “จิตอาสา คนเท่ากัน “ เราพร้อมที่จะเติมความสุขให้กับเด็กๆบนดอยแล้ว...

11 มกราคม 2560 

 

เรื่อง ขอขอบคุณ ที่สนับสนุนบริจาค เงินสด สิ่งของให้นักเรียน โรงเรียนบ้านมูเซอร์ 

 

เรียนท่านผู้อ่านและผู้สนับสนุนทุกๆท่าน

 

ตามที่กลุ่มจิตอาสา คนเท่ากัน ได้ทำกิจกรรมเพื่อน้องบนดอย มาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 ที่โรงเรียนบ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ม 3 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ปกาญอและมูเซอร์ จำนวนทั้งสิ้น 335 คน และนักเรียนส่วนหนึ่งบ้านอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขา จึงจำต้องมาพักในหอพักของโรงเรียนประมาณ 150 คน