นี่คือความจริง(ปี 2549)...ทหารปฎิวัติปล้นชาติมาอีกรอบแล้ว(ปี 2557)...จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ยังเป็นอยู่..ตุลาการวิบัติของไทย

เอามาให้อ่านกันอีกครั้งครับ...

อาข่า ยูเอสเอ
January 10, 2013