เห็นภาพนี้แล้วมันสุดแสนหดหู่แทนเด็กๆ...อนาคตของชาติ...ดู “คนดี “ มันผลาญเงินของชาติกันสิ....

เห็นหรือยังครับ...ตามในภาพว่าพวกมันผลาญเงินของชาติกันยังไง….