การถูกถีบ หน้าแงถึง2ครั้ง...

รธน.'บับกอลั่มไอ้มีชัย

แล้วไฉนถูกถีบคว่ำซ้ำที่สอง

ปีห้าเก้าพฤศจิกาหงายไปกอง

ปากบวมพองสิบมกราหน้าด้านจริง...

หัวเราะ