เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า จำเป็นต้องใช้ผงซักฟอกสำหรับเครื่องฝาหน้ามั้ย