ไอ้ที่ท้ายิง คือคนบ้า ยังฆ่าเขา

ก็รู้ว่าเขาขาดยาระงับประสาท..

คนบ้าที่แท้คือ บ้าอำนาจหว่ะ...ถุย..