จากศรีษะเกศ ถึงชัยภูมิ

วันเดียวกัน

ทั้ง ชัยภูมิ ทั้ง ศรีษะเกศ

เราจะไม่ลืม


จากศรีษะเกศ ถึงชัยภูมิ

วันเดียวกัน

ทั้ง ชัยภูมิ ทั้ง ศรีษะเกศ

เราจะไม่ลืม


จากศรีษะเกศ ถึงชัยภูมิ

วันเดียวกัน

ทั้ง ชัยภูมิ ทั้ง ศรีษะเกศ

เราจะไม่ลืม