สอบถามเรื่องเวปโดนไวรัสเรียกค่าไถ่

ใครที่ทำเวปโโดนไวรัสเรียกค่าไถ่บ้างใหมคะ  แล้วทำอย่างใรดี เครียดมากค่ะ


ใครมีสวน หรือ ไร่ แปลงเล็ก ๆ ให้เช่าบ้าง

เดือดร้อนที่อยู่นิดหน่อย อยากอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ใครมีสวน หรือไร่ แปลงเล็ก ๆ ให้เช่าบ้าง ไม่เกี่ยงจังหวัด และที่ทุรกันดาร


ใครมีสวน หรือไร่ แปลงเล็ก ๆให้เช่าบ้าง

เดือดร้อนที่อยู่นิดหน่อยอึดอัด อยากอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ใครมีสวนหรือไร่แปลงเล็ก ๆ ให้เช่าบ้าง ไม่เกี่ยงได้ทุกจังหวัด สถานที่ไม่ค่อยเจริญก็ได้