ออกจากสนามการต่อสู้ ไม่ใช่ออกจาก "สนาม.....ประชาธิปไตย"