โอกุสต์ รอแด็ง

FR
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2460

Auguste Rodin

โอกุสต์ รอแด็ง

ประติมากรชาวฝรั่งเศส

Nothing is a waste time
if you use the experience wisely.
ไม่มีอะไรสูญเปล่า
ถ้าคุณใช้ประสบการณ์อย่างชาญฉลาด


โอกุสต์ รอแด็ง (Auguste Rodin) ชื่อเต็ม ฟร็องซัว-โอกุสต์-เรอเน รอแด็ง (François-Auguste-René Rodin) (12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 - 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1917) เป็นประติมากรและจิตรกรชาวฝรั่งเศส

รอแด็งเริ่มศึกษา ประติมากรรมที่ปารีส มีชื่อเสียงจากการสร้างรูปปั้นจำลอง งานชิ้นหลัง ๆ ของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากดังเตกวีคนสำคัญ โดยผลงานชิ้นสำคัญได้แก่ “ประตูนรก” (The Gates of Hell) ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากฉากในกวีนิพนธ์ “ไฟนรก” (Inferno) ของดังเต และรูปปั้น “นักคิด” (The Thinker) ที่นำเสนอภาพของดังเตเมื่อยามครุ่นคิด

แม้ว่ารอแด็งจะถือกันว่าเป็น ผู้ที่มีส่วนริเริ่มการประติมากรรมสมัยใหม่ แต่ความจริงแล้วรอแด็งมิได้มีความตั้งใจจะปฏิรูปศิลปะแบบที่ทำกันมา รอแด็งได้รับการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งฝรั่งเศส (Académie des beaux-arts) การสร้างงานก็เป็นไปตามวิธีช่างอย่างที่เรียนมาเพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับ กันทางสถาบัน ในการสร้างงานประติมากรรมรอแด็งมีความสามารถที่ทำให้เห็นถึงความซับซ้อนและ ความปั่นป่วนภายในเนื้อดินที่ปั้น

งานชิ้นสำคัญ ๆ ของรอแด็งถูกนักวิจารณ์โจมตีโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะลักษณะงานขัดแย้งกับการทำประติมากรรมตามแบบแผนดั้งเดิมซึ่งเป็นการ สร้างงานเพื่อการตกแต่ง, เป็นสูตร, และมีจุดมุ่งหมายในการสื่อใจความของภาพ แต่งานของรอแด็งจะต่างออกไปจากการปั้นเรื่องเทพกรีกโรมันและการใช้สัญลักษณ์ แฝงคติอย่างที่ทำกันมา งานของรอแด็งจะเป็นรูปสรีระที่เหมือนจริงและเป็นการเทิดทูนความงามของร่าง กาย รอแด็งมีความสะเทือนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ไม่ได้ทำให้เปลี่ยนวิธีสร้าง งานของตนเอง และงานของรอแด็งในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นจากรัฐบาลและสังคมศิลปิน

จาก งานชิ้นสำคัญๆ ซึ่งมีอิทธิพลจากการท่องเที่ยวอิตาลีในปี ค.ศ. 1875 ไปจนถึงงานที่แปลกไปจากแนวที่ได้รับสัญญาจ้าง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 รอแด็งก็กลายมาเป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกมีลูกค้าผู้ มีฐานะดีทีเสาะหางานของรอแด็งตั้งแต่นำงานไปแสดงที่งานมหกรรมสินค้าโลก ค.ศ. 1900 (1900 World's Fair) ที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นรอแด็งยังสังคมอยู่ในแวดวงศิลปินและผู้รู้ผู้มีชื่อเสียง รอแด็งแต่งงานกับโรซ เบอแร ผู้ที่รอแด็งอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตเมื่อปึสุดท้ายของชีวิตของทั้งสองคน

พิพิธภัณฑ์รอแด็ง

พิพิธ ภัณฑ์รอแด็ง (Musée Rodin) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปิดทำการใน ค.ศ. 1919 อุทิศให้กับงานประติมากรฝรั่งเศส โอกุสต์ รอแด็ง ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง คือ ที่โรงแรม บีรง และบริเวณรอบ ๆ โรงแรมในใจกลางกรุงปารีส และบ้านเดิมของโอกุสต์ รอแด็งที่เมืองเมอดง มีการรวมรวมผลงานทั้งหมดแบ่งเป็นประติมากรรม 6,600 ชิ้น ภาพวาด 8,000 ภาพ ภาพถ่ายเก่า 8,000 ภาพ และงานวัตถุศิลป์ อีก 7,000 ชิ้น มีผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในแต่ละปีกว่า 700,000 คน