โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ

DE
28 สิงหาคม พ.ศ. 2292

Johann Wolfgang von Goethe

โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ

นักเขียน นักสิทธิมนุษยชน นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา จิตรกรชาวเยอรมัน

หากไม่เคยผ่านความสับสน
คุณจะไม่มีวันฉลาด
หากต้องการเติบใหญ่
คุณก็ต้องสร้างสรรค์ลักษณะพิเศษเฉพาะตน


โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ (Johann Wolfgang von Goethe) (28 สิงหาคม พ.ศ. 2292 22 มีนาคม พ.ศ. 2375) เป็นผู้รู้รอบด้านชาวเยอรมัน เขาเป็นทั้งนักเขียนนิยาย นักเขียนบทละคร นักสิทธิมนุษยชน นักวิทยาศาสตร์ นักปรัชญา รวมถึงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะบริหารของไวมาร์ในประเทศเยอรมนีอยู่ 10 ปี

เกอเทอเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของวรรณคดีเยอรมัน คลาสสิกใหม่ของยุโรปและโรมัน ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกอเทอและงานของเขาได้ส่งผลไปทั่วยุโรปและได้สร้างแรงบันดาลใจกับงานต่อ ๆ มาทางด้าน ดนตรี การละคร และกวี