โคทม อารียา

TH
14 กันยายน พ.ศ. 2486

โคทม อารียา

โคทม อารียา

อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

คุณไม่มีทางสู้กับอำนาจรัฐโดยใช้ความรุนแรง
เพราะอำนาจรัฐสามารถใช้ความรุนแรงที่เหนือกว่าและชอบธรรม
ประชาชนใช้ความรุนแรงแล้วไม่มีความชอบธรรม
และเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถมีพลังเหนือกว่าได้


รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา เกิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2486 เป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. 2540-2544) ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล จบการศึกษา DIPLÔME INGÉNIEUR ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ÉLECTRICITÉ, FRANCE Dr.Ing. มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2521-2522

ในเหตุการณ์การประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงล่าสุด ดร.โคทม อารียา ผอ. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียกร้องให้เขตวัดปทุมวนารามเป็นเขตอภัยทาน จนเป็นข่าวในแวดวงสังคมไทย