แฮร์มันน์ เฮสเซอ

DE
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2420

Hermann Hesse

แฮร์มันน์ เฮสเซอ

กวี นักประพันธ์ และจิตรกรชาวเยอรมัน-สวิส

สิ่งซึ่งทรงคุณค่า
และเปี่ยมด้วยปรีชาญานสำหรับคนๆ หนึ่ง
อาจเป็นสิ่งโง่เขลา
และไร้สาระสำหรับคนอื่นๆ


แฮร์มันน์ เฮสเซอ (Hermann Hesse) (2 กรกฎาคม ค.ศ. 1877 — 9 สิงหาคม ค.ศ. 1962) เป็นกวี นักเขียน และจิตรกรชาวเยอรมัน-สวิส เกิดที่เมืองคาลฟ์ในประเทศเยอรมนี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี ค.ศ. 1945 ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ สิทธารถะ และ เกมลูกแก้ว

เฮสเซอเริ่มสร้างสรรค์งานประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเมื่อมีอายุได้ 21 ปี จนเมื่อมีอายุได้ 26 ปี จึงเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลาย นอกจากความสามารถทางด้านการประพันธ์แล้ว เฮสเซอยังมีความสามารถทางจิตรกรรมสีน้ำอีกด้วย เฮสเซอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1962 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์