เปิดนิวเดลีเป็นเมืองหลวงใหม่

IN
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474

New Delhi

เปิดนิวเดลีเป็นเมืองหลวงใหม่เดิมที เมืองหลวงของประเทศอินเดียคือกรุงเดลี (Delhi) เป็นศูนย์กลางทางการปกครองถึง 7 ครั้ง คือในสมัย พระเจ้าดีลิฟ ยุคกษัตริย์อลาอุดดิน ยุคอุดดิน ตุฆลัค ยุคโมฮัมหมัด ตุฆลัค ยุคกษัตริย์ฟิโรซซาร์ แห่งราชวงศ์ตุฆลัค ยุคกษัตริย์หุมายุน ยุคกษัตริย์ชาห์จะฮาน ทำให้ได้รับฉายาว่า มหานคร 7 ราชธานี

ต่อมาในปี ค.ศ. 1700 จักรวรรดิอังกฤษได้เข้ามามีอิทธิพลในอินเดีย เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาค พร้อมกับการยึดครองอินเดียมาเป็นอาณานิคม จนกระทั่งสามารถยึดครองได้สำเร็จ ในปี ค.ศ. 1877 อังกฤษได้สถาปนาเมืองเดลีเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศอินเดีย โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของอินเดีย

ในปี ค.ศ. 1912 จักรวรรดิอังกฤษได้ทำการสร้างนิวเดลี โดยมีเซอร์เอ็ดวิน ลุตเยนส์ (Edwin Lutyents) กับเฮอร์เบิร์ต เบเกอร์ (Herbert Berger) ชาวอังกฤษ เป็นผู้ออกแบบ และสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1931 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 19,500,000 รูปี