ฮอสนี มูบารัค

EG
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2471

Muhammad Hosni Sayyid Mubarak

ฮอสนี มูบารัค

อดีตประธานาธิบดีคนที่ 4 แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

I have this to say to the people:
go the polls and vote for the
candidate of your choice...
This is your responsibility; do not neglect it.


ฮอสนี มูบารัก หรือชื่อเต็มว่า มุฮัมมัด ฮอสนี ซัยยิด มูบารัก (Muḥammad Ḥusnī Sayyid Mubārak; Muhammad Hosni Sayyid Mubarak) ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนที่ 4 แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดี ในปี ค.ศ. 1975 ในสมัยประธานาธิบดี อันวัร อัสซาดาต และเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1981 จนกระทั่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 หลังจากการประท้วงนาน 18 วัน

เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1928 ณ จังหวัด มูนูฟียะฮ์ สมรสกับ นางซูซาน มุบาร็อก มีบุตรชายสองคนคือ อาลาอ์ มุบาร็อก และ ญามาล มุบาร็อก มีหลานสองคนที่เกิดกับอาลาอ์ มุบาร็อก คือ มูฮัมมัด และ อูมัร