อุมแบร์โต เอโก

IT
5 มกราคม พ.ศ. 2475

Umberto Eco

อุมแบร์โต เอโก

นักเขียนชาวอิตาลี

Beauty is boring because it is predictable.
ความงามเป็นสิ่งน่าเบื่อ
เพราะมันสามารถคาดเดาได้


อุมแบร์โต เอโก (Umberto Eco) (5 มกราคม พ.ศ. 2475 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) เป็นนักเขียน, นักปรัชญา และนักสัญญาณศาสตร์ชาวอิตาลี มีผลงานที่เป็นที่รู้จัก คือ The Name of the Rose (สมัญญาแห่งดอกกุหลาบ) อุมแบร์โต เอโก เกิดที่เมืองอาเลสซานเดรีย ในแคว้นปีเอมอนเต ทางตอนเหนือของอิตาลี เมื่อโตขึ้น บิดาของเขาต้องการให้เขาเป็นนักกฎหมาย แต่เอโกกลับเข้าศึกษาวิชาปรัชญายุคกลางและวรรณกรรมแทน วิทยานิพนธ์ของเขาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของทอมัส อไควนัส หลังสำเร็จการศึกษา เขาทำงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียง และเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยตูริน เอโกศึกษาความรู้ในแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาสัญญาณศาสตร์ (semiotics—การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์) โดยเขาเป็นผู้ริเริ่มศึกษาสัญญาณศาสตร์เชิงตีความ (interpretative semiotics)

นอกเหนือจากงานด้านวิชาการแล้ว เอโกยังเขียนนวนิยายอีกด้วย นิยายเล่มแรกของเขา The Name of the Rose มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมในอารามเมื่อปี ค.ศ. 1327 ผลงานชิ้นนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก จนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกัน นำแสดงโดยฌอน คอนเนอรี นิยายเล่มล่าสุดของเขา Numbero Zero ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2015

อุมแบร์โต เอโกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 ขณะอายุได้ 84 ปี