อัลเฟรด เวเกเนอร์

DE
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2423

Alfred Lothar Wegener

อัลเฟรด เวเกเนอร์

นักวิทยาศาสตร์และนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน

We are like a judge confronted
by a defendant who declines to answer,
and we must determine the truth
from the circumstantial evidence.


อัลเฟรด โลธาร์ เวเกเนอร์ หรืออัลเฟรด โลธาร์ เวเกแนร์ (Alfred Lothar Wegener) เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.1880 และถึงแก่กรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1930 เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักธรณีฟิสิกส์และนักอุตุนิยมวิทยาชาวเยอรมัน

เขามีชื่อเสียงมากที่สุดจากทฤษฎีทวีปเลื่อนของเขา ซึ่งเสนอใน ค.ศ.1912 โดยตั้งสมมุติฐานว่า แผ่นทวีปเลื่อนไปรอบโลกอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ดี สมมุติฐานของเขาไม่ได้รับการยอมรับกระทั่งคริสต์ทศวรรษ 1950 เมื่อมีการค้นพบมากมาย เช่น ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล ซึ่งยืนยันสมมุติฐานทวีปเลื่อนของเขา