วอลเตอร์ เทวิส

US
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471

Walter Tevis

วอลเตอร์ เทวิส

นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน

I feel free and strong. If I were not a reader
of books I could not feel this way.
Whatever may happen to me, thank God that I can read,
that I have truly touched the minds of other men.


วอลเตอร์ เทวิส (Walter Tevis) นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐ เกิดเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 (ค.ศ. 1928) ที่ ซานฟรานซิสโก เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2527 ด้วยโรคมะเร็งในปอด ผลงานของเทวิส ที่มีแปลเป็นภาษาไทย คือเรื่อง The Man Who Fell to Earth แปลเป็นไทยในชื่อ บุรุษผู้มาจากต่างดาว