ริชาร์ด สตอลล์แมน

US
16 มีนาคม พ.ศ. 2496

Richard Matthew Stallman

ริชาร์ด สตอลล์แมน

ผู้ก่อตั้งโครงการกนู

Value your freedom or you will lose it,
teaches history.
'Don't bother us with politics',
respond those who don't want to learn.


ริชาร์ด แมธธิว สตอลล์แมน (Richard Matthew Stallman หรือนิยมเรียกย่อ ๆ ว่า RMS) (เกิดเมื่อ 16 มีนาคม ค.ศ. 1953) เป็นผู้ก่อตั้ง โครงการกนู และ มูลนิธิซอฟต์แวร์เสรี ซอฟต์แวร์เสรีที่เขาได้เป็นผู้เริ่มเขียนตั้งแต่สมัยแรก ๆ ได้แก่ GNU Emacs, GNU C Compiler และ GNU Debugger ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมใช้กันอยู่แพร่หลาย เขาผู้ริเริ่มแนวคิด Copyleft  และเป็นผู้ร่าง "สัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู" GNU General Public License (GPL) ขึ้นมา และสัญญานี้ได้กลายเป็นบรรทัดฐานของสัญญาอนุญาตให้งานซอฟต์แวร์เสรีจำนวนมาก

ริชาร์ด สตอลล์แมน เข้ารับการศึกษาจากเอ็มไอที แต่ได้ลาออกขณะที่ศึกษาและย้ายมาทำงานที่ เอ็มไอทีแล็บ โดยทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ในระหว่างที่ทำงาน เขามีความคิดอุดมคติที่จะพัฒนาระบบปฏิบัติการในระบบที่ใกล้เคียงกับระบบยูนิกซ์ ให้ใช้งานได้เสรีสำหรับทุกคน โดยได้ร่วมโครงการกับแฮกเกอร์หลายคน ซึ่งในขณะที่พัฒนาเคอร์เนลและยังไม่สำเร็จนั้น ได้พบว่า ลีนุส ทอร์วัลส์ นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวฟินแลนด์ได้พัฒนาเคอร์เนล ลินุกซ์เป็นผลสำเร็จขึ้นในเวลาหกเดือน สตอลล์แมนจึงได้ติดต่อกับลีนุส และรับอาสาทำหน้าที่จัดการระบบสัญญาอนุญาตเสรี GPL ให้กับทางระบบลินุกซ์

สตอลล์แมนอุทิศเวลาและพลังงานส่วนใหญ่ของชีวิตให้กับการทำกิจกรรมทางซอฟต์แวร์และการเมือง โดยไม่ได้สนใจกับการมีทรัพย์สมบัติทางวัตถุ เขาอธิบายถึงตัวเองไว้ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างประหยัดเหมือนเป็นนักศึกษาคนหนึ่ง และเขาก็ชอบวิถีชีวิตเช่นนี้เพราะหมายความว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่กำหนดการกระทำของเขา

บุคคลที่สตอลล์แมนชื่นชมและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาเช่น มหาตมะ คานธี , มาร์ติน ลูเธอร์ คิง , เนลสัน แมนเดลา , ออง ซาน ซูจี , ราล์ฟ เนเดอร์, และ เดนนิส คูซินิช บุคคลอื่น ๆ ที่เขาชื่นชมเช่นกันเช่น แฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ และ วินสตัน เชอร์ชิล แต่ก็มีบางเรื่องที่สตอลล์แมนวิพากษ์วิจารณ์สองคนนี้

ในโอกาสต่าง ๆ สตอลล์แมนได้ให้ข้อคิดเห็นด้านการเมือง ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ไว้เป็นจำนวนมาก เขาชอบเล่นดนตรีในเวลาว่าง เขาเป็นผู้ที่ได้รับสมญานามว่าแฮกเกอร์ผู้เก่งกาจ แต่ขณะเดียวกันก็โดนวิจารณ์ว่าเป็น "เจ้าลัทธิ" ตามลักษณะการแต่งกายและการปรากฏตัวตามสาธารณชน รวมถึงนโยบายในการสร้างโลกซอฟต์แวร์ให้เป็นอุดมคติ ที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้สตอลล์แมนจะไม่ให้การสัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถ้านักข่าวไม่เรียก ลินุกซ์ ว่า กนู/ลินุกซ์