ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์

US
14 ตุลาคม พ.ศ. 2433

Dwight David "Ike" Eisenhower

ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์

ประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา

ภาวะผู้นำ คือศาสตร์และศิลป์ที่ให้ผู้อื่นทำ
สิ่งใดก็ตามที่ต้องการ ให้แล้วเสร็จ
ด้วยความต้องการที่จะกระทำด้วยตนเอง


ดไวต์ เดวิด ไอก์ ไอเซนฮาวร์ (Dwight David "Ike" Eisenhower) ชื่อแต่กำเนิดคือ เดวิด ดไวต์ ไอเซนฮาวร์ เกิดเมื่อ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1890 และถึงแก่กรรมเมื่อ 28 มีนาคม ค.ศ. 1969 เป็นทหารและนักการเมืองชาวอเมริกัน ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1953-ค.ศ. 1961) และเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง มียศเป็นนายพลห้าดาว (เทียบได้กับยศจอมพลในบางประเทศ)

ดไวต์ เดวิด ไอเซนฮาวร์ เกิดที่เมืองเดนิสัน รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา เป็นบุตรคนที่ 3 ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 7 คน เติบโตมาในเมืองอบีลีน รัฐแคนซัส สมรสกับ มามี เจนีวา เดาด์ (Mamie Geneva Doud) ในปี ค.ศ. 1916 ภายหลังที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบกเวสต์พอยต์