กิตติรัตน์ ณ ระนอง

TH
3 สิงหาคม พ.ศ. 2501

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

อดีตรองนายกรัฐมนตรี

 เขาอนุญาตให้ผมพูดไม่จริงได้ในบางเรื่อง
 หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดี
 เหมือนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า
 White lie ที่แปลว่า โกหกสีขาว


กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร

กิตติรัตน์ ณ ระนอง (ชื่อเล่น: โต้ง) เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของเก่งและวิลัดดา ณ ระนอง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญ, มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2523 และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับเกสรา ณ ระนอง (สกุลเดิม ธนะภูมิ) บุตรสาวของพลเอก พร ธนะภูมิ มีบุตร 3 คน คือ ต้น ณ ระนอง ต่อ ณ ระนอง และตรี ณ ระนอง

งานธุรกิจ

กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นนักธุรกิจชาวไทย และเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังพ้นตำแหน่งได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2551

งานด้านการศึกษา และการกีฬา

กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นอาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษาเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2554

รวมทั้งเคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชาติไทย ชุด 14 ปี 2002 , ชุดเอเชียนเกมส์ 2007 , ทีมชาติชุดใหญ่ 2008

งานการเมือง

ในปี พ.ศ. 2554 กิตติรัตน์ ณ ระนองได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปลายปีเดียวกันสื่อมวลชนสายทำเนียบรัฐบาลได้ร่วมกันตั้งฉายาให้นักการเมืองประจำปี ซึ่งกิตติรัตน์ได้รับฉายาว่า "ปุเลง...นอง" จากกรณีที่กิตติรัตน์ร้องไห้เมื่อคราวน้ำเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 กิตติรัตน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว กิตติรัตน์ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่าข้อมูลตัวเลขเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่แถลงต่อสื่อมวลชนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือเรียกว่าเป็น "โกหกสีขาว" ต่อมาได้รับการกล่าวถึงในความเหมาะสม และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยจนนำไปสู่ประเด็นหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมา

กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 กิตติรัตน์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรีจากตำแหน่งเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยขาดความชอบธรรม