เจาะข่าวตื้น 193 : สุดยอดไทยแลนด์ 4.0 เผด็จการปัญญาประดิษฐ์

เจาะข่าวตื้น 193 : สุดยอดไทยแลนด์ 4.0 เผด็จการปัญญาประดิษฐ์

เจาะข่าวตื้น 193 ยอัพเดทประเด็นดูถูกสติปัญญาว่าด้วยการขับเคลื่อนประเทศแบบ 4.0 เริ่มด้วยการอัพเลเวลของทหารกับเด็กและนักวิชาการ เจาะกันตื้นๆ ระหว่างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือจะใช้เผด็จการ อันไหนจะให้ความมั่งคั่งยั่งยืนทางเศรษฐกิจกว่ากัน และที่มาว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยี 4.0 นวัตกรรมไทยไดโนสไตล์