อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ

Winston Churchill

History is written by the victors.